Ian Brzeziński, Miguel Arias Cañete, Eckart von Klaeden, Cecilia Malmström, Justina Mutale, Jorgos Papandreu, Andris Piebalgs, Iveta Radičová, Dominique Ristori, Herman Van Rompuy, Alexander Stubb – jubileuszowa, 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) stawia na mocne nazwiska.

Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)Zdjęcie ilustracyjne (fot. org.)

Bedzie tam merytoryczna, wielowątkowa i międzynarodowa dyskusja na temat globalnych wyzwań współczesnej gospodarki. W dniach 14-16 maja 2018 r. pod dachem Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach spotkają się ze sobą perspektywy gości z całego świata.

Komisarze UE ds. handlu oraz energii i polityki klimatycznej, decydenci z krajów europejskich – od Finlandii po Grecję, politycy i biznesmeni z Europy, Afryki i Ameryki Północnej pochylą się w Katowicach nad trendami i zjawiskami, które zmieniają obraz życia gospodarczego, również w jego społecznym kontekście.

– Nie bez przyczyny to właśnie w Polsce odbywa się największa w Europie centralnej debata o gospodarce, z udziałem najciekawszych mówców i decydentów. Zarówno biznes, jak i świat polityki, samorządów potrzebują wspólnego neutralnego forum do rozmów. Przez ostatnie lata Polska, w tym polska gospodarka, bardzo urosła na mapie międzynarodowej, nabierając aspiracji wręcz globalnych. Stąd potrzeba rozmów w szerokim kontekście i nie tylko europejskim, ale światowym gronie. Już po raz dziesiąty stwarzamy ku temu okazję właśnie w Katowicach – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

Jak co roku mocną stroną Kongresu jest reprezentacja europejskich polityków. Za szczególnie ważną, również w kontekście planowanego na grudzień szczytu klimatycznego ONZ, który w tym roku odbędzie się w Katowicach, można uznać obecność Miguela Ariasa Canete, komisarza Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej. Canete, doświadczony polityk i prawnik, były minister rolnictwa Hiszpanii, parlamentarzysta krajowy i europejski, był już gościem EKG w 2015 roku. W roku 2016 przebywał z kolejną wizytą w Polsce, gdzie kontynuował dialog o planach redukcji emisji CO2 i kształcie polityki energetycznej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Komisarz konsekwentnie deklaruje poparcie dla energetyki opartej na nowych źródłach energii i dla ekspansji transportu o niskiej i zerowej emisji CO2. Canete jest też zwolennikiem modernizowania rynku energii Unii Europejskiej, by uniezależnić Wspólnotę od importu surowców energetycznych.

Do Katowic przyjedzie także Dominique Ristori, generalny dyrektor ds. energii, który pracuje w Komisji Europejskiej od 1978 roku. Brał udział w kreowaniu polityki energetycznej UE. Zakres jego kompetencji i odpowiedzialności obejmuje tak różne dziedziny jak: energetyka jądrowa, ekologiczny transport, czy realizacja postulatu „czysta energia dla wszystkich”. Na początku procesu regulacji europejskiego sektora energetycznego Ristori odegrał ważną rolę w przygotowaniu i wprowadzaniu w życie dwóch pierwszych dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej. Jest inicjatorem specjalistycznych europejskich forów we Florencji i Madrycie (dla sektorów energii elektrycznej i gazu), które gromadzą ministrów, operatorów systemów przesyłowych, dostawców, handlowców, konsumentów oraz giełdy energii.

W Kongresie udział weźmie także Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu. W Komisji Europejskiej pod przewodnictwem José Manuela Barroso pełniła funkcję komisarza ds. spraw wewnętrznych. Za kadencji Jean-Claudea Junckera Malmström objęła stanowisko komisarza ds. handlu. Zajmuje się tematami wymiany handlowej, reprezentowaniem UE w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i na innych międzynarodowych forach handlowych, czy negocjowaniem umów handlowych UE z kluczowymi krajami. Jej obecność wzbogaci merytorycznie blok tematów związanych z międzynarodową współpracą gospodarczą Europy z krajami Azji i Afryki, a także sesje poświęcone problemom wewnętrznym UE, a ściślej jednolitemu rynkowi Unii, czy – ważnym dla polskich firm – regulacjom dotyczącym pracowników delegowanych.

Wśród kongresowych gości znajdzie się także Justina Mutale, działaczka i liderka społeczna, animatorka wielu przedsięwzięć związanych ze statusem i perspektywami społeczno-gospodarczego rozwoju Afryki i afrykańskiej diaspory w świecie. Mutale nosi tytuł Afrykańskiej Kobiety Roku, jest założycielką Justina Mutale Foundation for Women's Leadership oraz członkinią i liderką wielu organizacji międzynarodowych działających na rzecz równouprawnienia płci, awansu społecznego i zawodowego kobiet, edukacji i oświaty zdrowotnej. Wśród projektów społecznych, które animuje, jest m.in.  Positive Runway: The Global Catwalk, mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS.

Wśród uczestników spoza Europy warto wymienić Iana Brzezińskiego (prywatnie syn Zbigniewa – wieloletniego doradcy prezydentów USA), amerykańskiego eksperta ds. polityki zagranicznej i spraw wojskowych, doradcę sekretarza obrony ds. Europy i NATO w administracji George W. Busha. Gabinet Brzezińskiego w latach 2001–2005 opracował, koordynował i realizował dwustronne i regionalne strategie zaangażowania oraz wytyczne obronne. Do jego obowiązków należało kierowanie ekspansją NATO, planowanie i transformacja sił Sojuszu oraz operacje wojskowe. Kluczowe osiągnięcia jego kadencji to ekspansja członkowska NATO w 2004 roku, utworzenie Sił Szybkiego Reagowania NATO oraz koordynacja europejskich posiłków militarnych w operacjach kierowanych przez USA i NATO w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach.

Do Katowic przyjedzie także Herman Van Rompuy, pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej. To pod jego przewodnictwem (po roku 2009) Rada zdecydowanie zyskała na znaczeniu, a jej przewodniczący zaczął reprezentować Unię na zewnątrz w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i wspólnej polityki zagranicznej. Jego propozycje zgłaszane przez pięć lat europejskiej kadencji mają dziś wpływ na mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej (zaproponował stworzenie Unii Bankowej, optował za stworzenie unii energetycznej). Oceniany jako sprawny mediator i mistrz kompromisu Van Rompuy potwierdzał te umiejętności już jako premier Belgii 2008-2009, godząc interesy i dążenia Flamandów i Walonów.

Gościem EKG już po raz drugi (po raz pierwszy w roku 2013) będzie pochodzący z Łotwy Andris Piebalgs, komisarz UE ds. energii 2004-2010 i ds. rozwoju w latach 2010-2014.

W jubileuszowej edycji EKG udział wezmą także osobistości z grona europejskich premierów, w tym m.in. Jorgos Papandreu, premier Grecji w latach 2009-2011. Jego dziadek, Jeorios Papandreu, był trzykrotnie premierem, ojciec Andreas Papandreu – dwukrotnie. Wnuk, który jako szef rządu w trudnym dla Grecji czasie realizował kolejne pakiety oszczędności i reform, angażował się też w rozwiązanie problem narodowościowego na Cyprze.

Swoje poglądy na aktualne problemy gospodarcze, a przede wszystkim społeczne i przyszłość Unii Europejskiej, wyłoży Iveta Radičová, premier Słowacji 2010-2012, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii południowego sąsiada Polski. Wcześniej zajmowała stanowisko ministra pracy, spraw socjalnych i rodziny w rządzie reformatora słowackiej gospodarki Mikuláša Dzurindy. Była także ekspertem Komisji Europejskiej do spraw polityki społecznej.

Wśród gości z pogranicza polityki i wielkiego biznesu znajdą się m.in. Alexander Stubb, były premier Finlandii (2014-2015), minister finansów tego kraju, europejski negocjator z ramienia Finlandii, a obecnie wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Eckart von Klaeden, były bliski współpracownik Angeli Merkel, w latach 2009–2013 minister stanu w urzędzie kanclerskim, a obecnie szef departamentu polityki i stosunków zewnętrznych Daimler AG.

Uczestnicy debat jubileuszowej 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego zastanowią się wspólnie nad kształtem nowej Europy, poruszając m.in. tematy takie jak: kierunki rozwoju, przyszłość strefy Euro, bloki i sojusze państw wewnątrz Unii, czy też  czynniki zewnętrzne kształtujące europejskie realia i perspektywy rozwojowe. W programie Kongresu nie zabraknie sesji poświęconych rewolucji technologicznej, w kontekście wpływu przemian technologicznych na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje międzyludzkie, a także nowych możliwości, zagrożeń, ryzyk i wyzwań. Wśród głównych nurtów tematycznych znajdą się też m.in.: digitalizacja, energetyka w Europie, czy inwestycje. Pod dyskusję poddane zostaną zagadnienia dotyczące energii dla klimatu, w tym m.in.dylematy europejskiej polityki ochrony klimatu, podstawowe kwestie przed szczytem klimatycznym ONZ 2018, aktualne i realne perspektywy globalnego porozumienia, działania na rzecz klimatu w skali świata, a także wymogi środowiskowe UE w perspektywie gospodarczej suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich. Paneliści pokuszą się też o prognozy dla wolnego handlu w Europie i na świecie oraz dla miast i metropolii europejskich.

(org.)

Dodaj komentarz z facebooka:

Zostaw komentarz

0
warunkami regulaminu.
  • Artykuł nie został jeszcze skomentowany!